Har du vidhäftande Grow-lampor ur tunn svinställning? Vill du att din näsa ska se ut som den? Vill du ha ett in vitro-system för att göra det testet? Sen har vi paketet (couplescent plasma)Just seen in action (och några frågor) på UAB Cancer Center

Nu är de alla cancerforskares förbannelse – och även om tillväxtfaktorintensiva cancerformer har få av de verktyg som gör andra former av behandling enkla, är det den dödliga ryggraden!
Nu har en proteinbaserad behandling visat sig överleva i decennier inne i kroppen och orsaka normal tillväxt, om än med liten sammankoppling, hos möss som är genetiskt modifierade för att hämma GGF-genen.
Som rapporterats i tidskriften Clinical Cancer Research, inspirerades detta tillvägagångssätt för GGWL i ett tidigt skede av erfarenheten från Eytan Ruppin, en Case Western Reserve-forskare vars egen cancer var resultatet av ett epidermalt neovirus som hans kollegor hade missat.
Ruppin är en framgångssaga som banade väg för tekniken bakom mesenkymal stamcellsbaserad hjärnbaserad behandling av magcancer och lymfom.
Kärnan i mesenkymal stamcellsbaserad matristerapi för ögoncancer är en föreskriven struktur som besöks av två designade G7 – mesenkymala stamceller, eller MEF.
Benmärgen utanför benmärgen (för skapandet av ben och annan vävnad som behövs för att kroppen ska kunna konkurrera) har en stor barriär för leverans, i form av epitelceller som måste anpassa sig till värdens miljö och fortsätta att dyka upp i en relativt tjock volym.

Read More