10 frågor som varje förälder ställer när de ställs om COVID-19-vacciner

En ny Yahoo-ledd studie visar att föräldrar vill veta mycket mer när COVID-19-vaccinet erbjuds sina barn.
Av föräldrarna som fick vaccinet sa 72% att de ville veta om det finns några biverkningar och 68% ifrågasatte om immunisering krävs innan det första barnet vaccineras.
Ungefär 46% av dem som fick vaccinet sa att de var medvetna om det, medan 69% sa att de var säkra på det.
Undersökningen av 510 föräldrar genomfördes för att förstå vilka rättigheter och förväntningar föräldrar kan ha haft gemensamt med hiv-positiva föräldrar.
Cirka 55% av HIV-positiva föräldrar sa att de inte samtycker till vaccination, medan majoriteten också sa att de inte skulle gå med på ett frivilligt immuniseringsprogram.

Read More

Proteshandske, konstgjord hudreproduktion: En ny normal

Individen som genomgår överföringen kallas en “Graft-vs-Host Disease.” Även om det kan verka kontraintuitivt till en början, är det ett ofta förbisett faktum.
Exakt hur embryot överförs har tidigare fastställts med hjälp av stamcellsforskning.
Den nya metoden gjorde det möjligt för forskarna att bestämma hur stora mängder RNA som var inblandade i embryoutvecklingen.
Studenten introducerar en tredje möjlig förklaring: “Naturligtvis kan ömsesidiga arrangemang genomföras, men det måste hanteras genom genetisk manipulation.
Istället för att introducera befruktningen i livmodern med den föreslagna metoden, behöver DNA-sekvensen hos patienten nu helt enkelt ändras i de tidiga stadierna av graviditeten.

Read More