Blodprov förutsäger risk för hjärt-kärlsjukdom efter hjärt-kärlskada

Detta kan leda till tidig upptäckt av CVD-associerad hjärt-kärlsjukdom och bidra till att förbättra förebyggandet och diagnosen av denna vanliga sjukdom.
Hepatocyt desmunoid faktor (HDNF) och CVD riskmarkörer som biomarkörer.
Detta är den första demonstrationen att koncentrationen och aktiviteten av HDL i blodet kan förutsäga patienternas risk att utveckla CVD-C.
Forskare försökte avgöra om fall-HIBP-riktade prognostiska indikatorer för hjärt-kärlsjukdom kunde utföras i klinisk miljö.
Att veta mer om den prognostiska betydelsen av HDL-nivå kan också ha en viktig klinisk betydelse hos patienter som riskerar att utveckla CVD-C-sjukdom.

Read More