Ett steg närmare att kontrollera CVD hos barn

Resultaten publiceras i Cell Reports.
Precisionsmedicin, såsom blodtrycksövervakning och kronisk övervakning av kost och träningsbeteende, kan leda till mycket riktade terapier för pediatriska hjärnsjukdomar som CVD och demensförebyggande syndrom® (DPTS).
Screening är vanligare i denna population än andra populationer, såsom ungdomar eller ungdomar (vilket resulterar i liknande invasiv och kostsam screening).
Barbera.
“Storskaliga multicenterstudier behövs för att bättre förstå mikromiljöexponeringar och funktionell dysfunktion hos patienter som har ökad känslighet för att utveckla livshotande CAV-händelser”, säger Dr.

Read More