Ledande studie avslöjar direkta metaboliter av acetylsalicylsyra och acetylsalicylsyra B nanopartiklar i organ och vävnader

Aspirin är en naturligt förekommande växtmolekyl som traditionellt har använts för att behandla ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive artros, diabetes och astma.
Den blyinitierade studien.
Studien, skriven av laget, som genomfördes i samarbete med ett team som leddes av professorerna Fernando Gouveia och Paulo Vitor Costa, avslöjade att resultaten av denna studie visade att aspirin i systemiska koncentrationer signifikant ökade förmågan hos bröstcancer, hos möss, att överleva en första attacklinje av cancer.
Detta är vad som förväntades.
Det som inte förväntades var att det verkar som att när absorptionen i levern är tillräckligt låg frigörs också metaboliten av aspirin som byggs upp i blodomloppet “, förklarar Vitor Costa.

Read More