Immunneurotoxin skyddar mot SARS-CoV-2 och kan blockera sjukdomsassocierade proteiner

I åratal har immunologer försökt avslöja rollen av tau-protein i spontan hjärtsjukdom i samband med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Vår studie visade dock brist på kapacitet att hantera konstanta infektioner hos möss infekterade med SARS-CoV-2 (COVID-19). Vi fann också att toxinet kan blockera inträde av toxiner associerade med neurodegeneration, såsom astroglios, vilket kan leda […]

Read More