10 frågor som varje förälder ställer när de ställs om COVID-19-vacciner

En ny Yahoo-ledd studie visar att föräldrar vill veta mycket mer när COVID-19-vaccinet erbjuds sina barn.
Av föräldrarna som fick vaccinet sa 72% att de ville veta om det finns några biverkningar och 68% ifrågasatte om immunisering krävs innan det första barnet vaccineras.
Ungefär 46% av dem som fick vaccinet sa att de var medvetna om det, medan 69% sa att de var säkra på det.
Undersökningen av 510 föräldrar genomfördes för att förstå vilka rättigheter och förväntningar föräldrar kan ha haft gemensamt med hiv-positiva föräldrar.
Cirka 55% av HIV-positiva föräldrar sa att de inte samtycker till vaccination, medan majoriteten också sa att de inte skulle gå med på ett frivilligt immuniseringsprogram.

Read More