KU Cancer Center-studie kan lösa pussel om hur lungcancer påverkas av COVID-19

Med hjälp av ett småcelligt RNA (sRNA) baserat på lungcancercelltypningstestet, vilket innebär att man skriver med en lång lista med unika, genredigerade gener från en patients blod eller vävnad, fokuserade de på SPINK187A, som ligger på kromosom 16.
Även om flera hundra mutationer har identifierats hos högfunktionella NSHT-patienter och cancerbärare, hittades mutationer i denna genvariant endast hos 15 NSHT-patienter, inklusive de som nyligen identifierats av Institute of Medicine.
Forskningen visar att användning av SPINK187A mutationsspecifika sonder, i kombination med datautvinning, som en prediktor för sjukdomskänslighet och svar på kemoterapi kan förbättra den prediktiva förmågan hos SIBO-diagnostisk markör “, säger Ramas Bassais, Ph.D., KU-utredare vid Institutionen för biomedicinska vetenskaper vid KUW Medical Center.

Read More