Nervsystemet spelar nyckelroll för att förändra mikrobiomförändringar relaterade till åldrande

För sin studie utvärderade laget förändringar i djurens immunförsvar efter 12 veckors mikrobiomförändringar.
I detta avseende observerade forskarna dock en ökning av andelen mikroorganismer som hade en neuroprotektiv profil – antalet mikroorganismer fördubblas eller halveras som baslinje (istället för att minska) efter mikrobiomförbättring.
Rprim administrerades till alla linjer hos mössen, oavsett vid vilken ålder de testades.
Mössen uppvisade signifikant förstärkning av tarmmikrobiomet efter Rprim-administrering och postinfektiös diarré.
“Om ytterligare studier bekräftar fyndet kan Rprim fungera som ett nytt terapeutiskt mål i specifika sjukdomar som påverkar immunsystemet, inklusive fetma, demens, cancer och Alzheimers sjukdom.”

Read More