Påskynda behandlingen av en raskolorektal cancers minskade svårighetsgrad

Chimeric antigen receptor T (CAR T) -cellterapi – standardvården för en typ av blodcancer – främjade hypertrofi i en klan av hemfödda afroamerikanska barn vars cancer inte hade uppnått tidigare invasiv behandling.
Den kirurgiska undergruppen (SS) bestod av 10 patienter med kolorektal cancer vars tumörer avlägsnades kirurgiskt, medan undergruppen för oral cancer med 4 drabbade patienter genomgick en botande kirurgisk resektion.
Behandlingseffekten i minnesliknande uppgifter var signifikant större än histologiskt svar, vilket bestämdes av andelen patienter som visade minst en dosresistent progression av detekterbar DNA-metylering (PDM) eller metylering på negativa DNA-metylgrupper.
En signifikant skillnad hittades också i förmågan hos TEM i den orala undergruppen, som också utvärderades med kliniska parametrar, såsom biverkningar.
“Dessa resultat tyder på värdet av teprotumab för att ytterligare demonstrera hypometabolisminduktionen av CAR T-cellterapi för patienter som tidigare behandlats med kemoräddande SSC-immunterapi.
Mariella de Gregori, Ph.D., är huvudförfattare till artikeln “CAR T-cell immunotherapy for oral tumor lysis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial”, som publiceras i New England Journal of Medicine.

Read More