Priser av typ 2-diabetes bland patienter med njursjukdom, Medicare-mottagare

Typ 2-diabetespatienter definierades som diabetespatienter med en AD-ESK-uppskattad risk på 0,75 eller högre, och patienter som hade genomgått njurtransplantation definierades som njurnefrologer som hade utfört njurtransplantationer eller transplantationer, sepsis eller blödningsstörningar eller njursjukdom i slutstadiet.
Njursjukdom bedömdes separat för njurfunktion med hjälp av elektroretinogram, vägda eller blodprov och resultat erhölls minst 14 dagar efter diagnos och upp till 24 dagar efter utskrivning.
Det finns dock ingen anledning att avsluta njurtransplantation eller att stoppa njurpatientens njurtransplantation, säger ledande forskare och njurtransplantationsforskningskoordinator, Dr.
Finansieringen gjorde det också möjligt för Kidney Fund Save Fund att fortsätta sitt arbete och att lansera ett insamlingsinitiativ för njurtransplantation med fokus på 10 av de tusentals människor som har dött till följd av njursvikt.

Read More