Förekomsten av kronisk smärta hos barn och vuxna ökar. Är sjukdomsbördan i den här änden av spektrumet men inte?

Vid för tidig födsel hänvisar termen till de omständigheter under vilka barnet föds före 37 veckors graviditet.
Nuvarande kunskap om nyföddas sårbarhet för kronisk smärta baserades på forskning i Japan, men detta utbildningsmärke bör inte förbises i USA också.
Förutom studier av neuroendokrin funktion under embryoperioden och av ryggmärgsutveckling i klinisk praxis klarlades neuroendokrina mekanismer hos djur.
I det aktuella arbetet undersökte en grupp forskare, under ledning av Dr Maria Niewczka, Modified Rotterdam / DPh, vid Radboud University, Nederländerna, om det finns indikationer på förekomsten av kronisk smärta hos barn och vuxna Med hjälp av en undersökning av många deltagare kunde forskarna identifiera 306 barn som drabbats av första trimestern av för tidig födsel.
Det finns inte heller någon signifikant skillnad i trenderna för andelen barn som påverkas av detta speciella problem (P = .002).
Ytterligare forskning om smärtans svårighetsgrad standardiserade aktivitetsnivåer är motiverad.

Read More