Leverera TB-läkemedel genom näsan kan förhindra infektion och långsam sklerodermi tillväxt

“Den omfattande hudabsorptionen av föreningen så att den kunde levereras till patienter gjorde detta tillvägagångssätt till verklighet”, säger seniorförfattare docent Rita Hursting vid Northern Queensland University i Brisbane, Australien.
Dasatinib är ett intravenöst infusionsläkemedel som ges intravenöst till patienter som genomgår immunsuppressiva läkemedel för att behandla infektionssjukdomar.
IVI-01 är en videostyrd intravenös infusion av medlet som rekommenderas som första linjens behandling för njurtransplanterade mottagare.

Read More