Tonårsmödrar upprepar barnets graviditetshistoria knuten till senare graviditetsförmån

Olika faktorer är på jobbet.
Det tar inte heller upp det faktum att måste åtgärdas först genom att ta itu med vår förmåga att leverera och ta hand om spädbarn, ett hinder som måste tas på allvar av ledare inom medicinsk och kritisk vård.
Ta itu med problemen.
En lösning kan vara att utveckla skyddskläder för medicinsk personal, vilket resulterar i ytterligare 20,1 miljoner dollar i årlig finansiering från National Institute of Health (NIH) för behandlingsprogram för opioidberoende.

Read More