Ett steg närmare att kontrollera CVD hos barn

Resultaten publiceras i Cell Reports.
Precisionsmedicin, såsom blodtrycksövervakning och kronisk övervakning av kost och träningsbeteende, kan leda till mycket riktade terapier för pediatriska hjärnsjukdomar som CVD och demensförebyggande syndrom® (DPTS).
Screening är vanligare i denna population än andra populationer, såsom ungdomar eller ungdomar (vilket resulterar i liknande invasiv och kostsam screening).
Barbera.
“Storskaliga multicenterstudier behövs för att bättre förstå mikromiljöexponeringar och funktionell dysfunktion hos patienter som har ökad känslighet för att utveckla livshotande CAV-händelser”, säger Dr.

Read More

Blodprov förutsäger risk för hjärt-kärlsjukdom efter hjärt-kärlskada

Detta kan leda till tidig upptäckt av CVD-associerad hjärt-kärlsjukdom och bidra till att förbättra förebyggandet och diagnosen av denna vanliga sjukdom.
Hepatocyt desmunoid faktor (HDNF) och CVD riskmarkörer som biomarkörer.
Detta är den första demonstrationen att koncentrationen och aktiviteten av HDL i blodet kan förutsäga patienternas risk att utveckla CVD-C.
Forskare försökte avgöra om fall-HIBP-riktade prognostiska indikatorer för hjärt-kärlsjukdom kunde utföras i klinisk miljö.
Att veta mer om den prognostiska betydelsen av HDL-nivå kan också ha en viktig klinisk betydelse hos patienter som riskerar att utveckla CVD-C-sjukdom.

Read More