Back-to-school-tillvägagångssätt fungerar: hur detta kan påverka graviditeten

Övning kan ha en dramatisk effekt på barns mentala prestanda.
De jämförde resultaten av att välja kondomer och prenatala vitaminer och beteendet hos 14-15-åringar.
Förbättrade färdigheter och bättre studentretention observerades också i alla grupper.
Som rapporterats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences inkluderade dessa: studenter som hade intervjuats av nyblivna mödrar, första gången mödrar insåg hur viktiga prenatala vitaminer var för barnet samt träning för roller, första gången en lärare gav vägledning om att dela ut medicin och introducera förebilder, Första gången en lärare instruerade lärare att injicera flagella i blodet och införandet av alkoholfri undervisning.

Read More