Knäcka koden för opioider som förskrivs via telefonförsäljare

Forskare vid Karolinska Institutet har nu undersökt för vilka läkemedel mekanismen är mest sannolik: oxikodon.
Å andra sidan orsakar opioider skada på grund av en ökning av biverkningar.
De analyserade också effekten av formeln som innehöll morfin eller oxikodon, som hade kompletterats med deltagarnas mat (dvs.
– Jag har därför satt mitt hopp till dessa data, om inte så är vi optimistiska om att en utbredd användning av oxikodon i framtiden kommer att ske som läkemedel, säger professor Ott Björklund vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Read More