Studie kastar nytt ljus över molekylära mekanismer som ligger bakom frånvaro av IgG-antikroppar

Isabel Pell, mottagare av FAPES-priset 2019-2020 för stark forskning.
Hernández grupp undersökte denna fråga och genomförde en ny experimentell studie baserad på pDC och amyloidprover tagna från 28 friska individer och 72 möss infekterade med en HIV-infektion (Intravital HIV) eller en sträng av antigener, nämligen SIV, som är resistent mot verkan av dessa naturliga mördarceller (NK).
Resultaten av studien kastade nytt ljus över de molekylära mekanismerna för antigenpresentation och eliminering av pDC och avslöjade att alla pDCs inducerar clearance av en så kallad interferon-gamma-receptoragonist som kallas GARP-1.
Denna nya upptäckt kan bidra till utvecklingen av nya terapeutiska metoder som syftar till att utforma läkemedel som kan användas för att behandla infektiösa och autoimmuna sjukdomar som hiv / aids, CAR-T-celler, melanom och vissa andra typer av cancer.
Dr.

Read More