Skärmfärdigt AI-verktyg förutspår demenspatienters chanser att leva längre

Ny forskning från västra australiensiska forskare har identifierat flera faktorer som kan hjälpa till att förutsäga chansen att en person lever längre.
Detta öppnar potentiella nya forskningsvägar för att avslöja interaktionerna mellan individen, deras prognos och AI: s förmåga att förstå och planera för sitt liv med förmågan att fatta beslut.
Forskarna använde de mänskliga faktorerna – ålder, kön, utbildning, utbildningsnivå för husläkare, familjehälsotillstånd, rökning, alkoholanvändning – som var ett känt mått på demensrisk i kohorten på 500 personer.

Read More