Coronavirus vägtullar kan bidra till att minska upptäckten av sjukdomar

Mer än en procent av alla bekräftade fall av COVID-19 har testat positivt för antikroppar mot det nya coronaviruset, och så många som 1 300 personer har dött av infektionen i skolor, logi och andra anläggningar.

Efter att pandemivågen försvagades i mars bytte vissa sjukhus över hela landet till pinntestning, som kan upptäcka antikroppar som kan identifiera potentiella patienter som är skyddade från sjukdomen på grund av ålder eller nuvarande medicin, underlätta protokoll och kostnad och möjliggöra tidig upptäckt, med tillräcklig registrering.

Men eftersom antalet rapporterade fall skjuter i höjden inser laboratorieoperatörer nu att de behöver göra fler tester, eftersom testerna kanske inte är relevanta för deras patienters symtom.

Flera UBC-laboratorier tittar på sätt att ta bort föråldrade testresultat från patienternas system, och vissa vänder sig till gensekvensering för att avgöra om de kan ha producerat ett falskt positivt för viruset. Laboratorieoperatörer är också oroliga för att de genom att använda metoden kan utsätta sig på ett snabbt och oetiskt sätt och potentiellt utsätta patienter för COVID-19-infektioner i framtiden, till exempel på vårdcentraler.