De vanligaste biverkningarna av sildenafil inkluderar: suddig syn, bröstsmärta (eldfast till normal) eller sänkt blodtryck.

I ett möte som hölls i San Francisco mellan amerikanska läkare som leder gemensamma forskningscentra och American Urologic Association (AUA) som forskar om hantering av infertilitet, sa Josiah Daniel att i manlig pararyaktik, som är vanlig hos män, är många av de negativa biverkningarna ovanliga. ADAM har mer än 1 000 000 enskilda petitionärer för att ta reda på om det finns negativa biverkningar och hanteringen utförs därefter. ADAM gör en livstidsstudie av sina petitionärer och subclets för att fastställa riskerna med varje antibiotika och de individuella behoven och behoven hos varje patientgrupp. ADAM har en komplett cancerdatabas så att du kan få en glimt av svårighetsgraden av varje form av cancer. Personer med återkommande sjukdomar som ulcerös kolit, som en gång var vanligt hos män, bör behandlas omedelbart mer än de med obstruktiv blåssjukdom. Det fanns extraorala biverkningar som psykos, ökad känslighet i det erektila systemet, huvudvärk och diarré som inte troddes vara ihållande. Patienter med urinblåsecancer behandlades aldrig, strängbehandling är effektiv mot kvävning och andra symtom.

ADAM gör en nationell studie av ett brett spektrum av antibiotika inklusive antibiotika för gonorré, tuberkulos, streptokocker, kvinnosjukdomar, urinvägsinfektioner, urindekontaminering, en rad salvor och sildenafil. Bach sa att det är första gången som ett fåtal läkemedel har använts för behandling av infertilitet och detta kan inkludera Xyloblast®, en T-cocktailtyp av det sedan länge berömda läkemedlet Sildenafil. Dessutom har denna studie visat att soja, ett mycket eftertraktat läkemedel mot erektil dysfunktion som tar en stor grupp patienter för behandling, har förbättrat sin vård och den internationella konsensus som erbjuds är en kinesisk och koreansk konsensusrapport tillgänglig. En av de största skillnaderna är att i USA har ADAM allvarliga problem med förebyggande åtgärder medan SGX och ALA är inriktade på hantering av svåra tillstånd.

I sitt tal vid mötet i San Francisco sa Daniel att dessa definitioner fungerar på ett sätt som gör det möjligt för patienter och läkare att ta itu med många problem som är förknippade med stigmatisering. Han föreslog att gruppmöten skulle hållas för att se till att AMA och AUA båda förstår varandras synpunkter. Riktlinjer som kräver användning av riktlinjer före marknadsföring (prekliniska prövningar) och som förhindrar spridning av information och rapporter innan marknadsprövningar och icke-datastudier genomförs. Sildenafil hade en sällsynt engångsbiverkning och över 25 000 behandlingar med potentiellt många användare rapporterades i USA. Tyvärr är marijuana fortfarande ett problem för AMA och AUA eftersom en stor grupp stater med låga godkännandegrader för marijuana (liksom för opioidanvändning) avvisade kommersialiseringen av genterapi med östrogenreceptoraktiverad receptor-1 (IRART-1) för kvinnor med flera biverkningar relaterade till dess sexuella funktion. Vårdgivare kan ta itu med problem relaterade till marijuanaanvändning genom vägledning från CMS Clinical Trials Guidelines 24.789.


För att förbättra resultaten för sjukdomen, men inte nödvändigtvis för andra orsaker, uppdateras Urology and Urology Clinics of America (USCA) riktlinjer för efterlevnad av rapportformuläret, riktlinjer för prövningsfall och riktlinjer för USCA-publikationen inklusive författarskap för rapporter om läkemedlet. Ett brett utbud av kliniska prövningar som granskar andra tillstånd som behandling erbjuds för görs tillgängliga för patienter och samhällsleverantörer inom Alzheimers sjukdom, bröstcancer, prostatacancer, erektil dysfunktion, migrän och många andra tillstånd.