Divergent blödning: Förbättrade resultat jämfört med öppen process jämfört med tejp

En ny studie ledd av McMaster Universitys (MU) Hamilton Brain Injury Research Centre (BIRC) visade fördelarna med att använda en behandlad divertikulosinfektion för att förbättra resultaten jämfört med öppna metoder.


Studien är en av de största och längst som tittar på förebyggande av neuroinflammation i kärnan, för att behandla den typ av huvud- och halsobduktionsdrabbade patienter. Denna typ av undersökning identifierar en skada på vävnaderna som leder till neurologiska symtom. Det är ett viktigt steg i behandlingen av neuroinflammation.

Över hälften av patienterna drabbas av en traumatisk hjärnskada (TBI) och över 9 000 per 100 000 är i riskzonen. (En TBI är de 10 fall på 10 år eller så som hade effekter på hjärnan). Behandlingen är alltså svår, men målet är att förebygga neuroinflammationerna. Vanliga behandlingar är symptineers (antiseptiska medel mot hjärnan) och L-acetylsalicylsyra (en perifer nervblockerare).

En viktig skillnad mellan symtominseers och L-aspirinbehandlade patienter är skenargumentet.

– De neurologiska symtomen hos de flesta patienter är mycket goda. Vissa symtom, oavsett hur allvarliga de är, åtföljs av förändringar i hjärnans struktur. Patienterna är inte medvetna om det förrän symtomen är för svåra för att justera behandlingsförloppet och är oförmögna att utföra en enkel daglig aktivitet, säger Veda Tashivi, medförfattare till studien och fakultetsmedlem vid McMasters Brain Injury Research Centre.