Etik för Energiarbetare

Denna workshop tar upp behovet av en grundläggande klass i etik för alla kroppsarbetare, ljusarbetare och healers. Det tar upp frågan om att arbeta med människor i förändrade medvetandetillstånd. Baserat på boken Ethics of Caring , av Kylea Taylor och The Essential Guide for Healers av Caroline Myss denna klass tittar på våra egna sårbarheter för oetiskt beteende. Vi kommer också att diskutera hur vi ska ta itu med frågan om en oetisk kamrat och vårt ansvar. Rekommenderas starkt för alla personer i helande yrken.