Uttryck av sorg

Uttryck av sorg: läka våra hjärtan, ringa in förfäderna. I den här klassen kommer vi att utforska John Schneiders modell av transformativ sorg och tillämpa den på Andehjulet i de fyra riktningarna genom erfarenhetsaktiviteter inklusive trummande, dans, sång, resande och journalföring.

Vi kommer att införliva i vår klass A Klagomålsceremoni med fokus på att läka våra hjärtan och världens hjärta genom förfädernas röster.