Introduktion till Keltisk Shamanism

Kom och utforska den förkristna antika keltiska tron. Kom in i den keltiska världens magi och mysterium. Kelterna gick fritt mellan världarna , i gemenskap med förfäderna och i medveten medvetenhet om deras sammankoppling med naturen. Vad kan vi lära oss av den keltiska världen? Begrepp som diskuteras kommer att omfatta Otherworld, Betwixt och Between, dimmorna, härden och det keltiska hjärtat. Det kommer att finnas en utomhusövning så klä på lämpligt sätt för vädret. Denna klass är en förutsättning för att delta i den tvååriga utbildningen i keltisk Shamanism. Du behöver veta hur man reser för att delta i den här klassen. Ta med en trumma om du har en, bandana, och en penna och anteckningsbok för att spela in dina resor och klassanteckningar. Du uppmanas också att ta med en dikt (valfri längd) om naturen som du kan läsa i klassen.