Två År Core Shamanism Utbildning

 

Under det första året utvecklar eleverna sin egen shamaniska övning för självläkning genom att arbeta med medicinhjulet och utveckla en djupare uppskattning för att leva i enlighet med naturlagen.

Det andra året kräver att det första året är klart. Eleverna lär sig shamaniska tekniker för att läka andra; inklusive själshämtning, extraktion och psykopomparbete. Etiska överväganden och hur man utvecklar en shamanisk praxis diskuteras också.hans träning är erfarenhetsmässig och öppen för alla som har en grundläggande kunskap om resande och kraftdjur. Introduktionen till Shamanismklassen krävs för dem som inte har någon tidigare shamanisk erfarenhet. Studenter kan ansöka endast för det första året om så önskas.

Kostnaden för de två åren är. Vid den sista klassen kommer eleverna att ha möjlighet att träffa en andra dag och öva sina helande färdigheter på volontärer från samhället. Initial insättning är. Detta betalar för din första och sista klass (klass 8) och är inte återbetalningsbar. De flesta studenter betalar sedan $150 per klass eller en månad efter den första insättningen.