Intro till chakranerna

I den här klassen lär vi oss om chakrasystemet i kroppen. Vi kommer att utforska var och en av de 7 huvudchakraerna och lära oss om deras motsvarande färger, organ, känslomässiga mönster, kroppsplats och sätt att balansera dem. Kunskap om chakrasystemet är viktigt i alla läkningssystem.

Det finns sju kraftcentra i din kropp, kallade chakras. Tillståndet för varje chakra återspeglar hälsan hos ett visst område i din kropp och ditt psykologiska, emotionella och andliga välbefinnande.

Varje tanke och upplevelse du någonsin har haft i ditt liv filtreras genom dessa chakra-databaser. Varje händelse registreras i dina celler. När chakraenergi blockeras eller missriktas kan emotionell och fysisk sjukdom uppstå.

Utforska dina sju kraftcentra och se hur de speglar vad som händer i din kropp, i ditt liv:

Intuitivt diagnostisera din energi

Koppla från negativa tankar och uppfattningar

Lev som en friskare, mer bemyndigad person