Klass Yin Circle

Yin cirkel för kvinnor: återupptäcka den heliga feminina
Andliga ledare vid denna tidpunkt säger att kvinnor måste gå framåt och hävda sin heliga feminina energi för att rädda världen—bokstavligen. I denna samling kommer vi att samlas och diskutera och uppleva sätt att återta vår heliga feminina väsen. Många av dagens kvinnor har köpt in det maskulina tillvägagångssättet att vara och vi måste återupptäcka sätt att få balans tillbaka i våra liv och slutligen in i världen. Denna första klass är endast för kvinnor. Vi kommer att diskutera att föra män in i vår krets eftersom män också behöver upptäcka det feminina i sina liv-men det börjar med oss! Att återvinna kraften hos det feminina betyder att återkräva världssjälen. Kvinnor, det är vår uppgift att få detta att hända. Vänligen acceptera detta ansvar och samlas i vår samling för att bokstavligen rädda världen.