Leverera TB-läkemedel genom näsan kan förhindra infektion och långsam sklerodermi tillväxt

En ny studie publicerad i Frontiers in Pharmacology visar att utsätta en patients näsa för en intravenös infusion av ett läkemedel som används för att behandla tuberkulos (TB) kan också minska antalet TB-bakterier som släpps ut i blodomloppet. Resultaten av denna kliniska prövning i tidigt skede tyder på att föreningen, kallad dasatinib, kan användas i kombination med antikroppsbehandlingar för att skydda patienter som är immunförsvagade på grund av en TB eller HIV-infektion.

TB är en smittsam virussjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis (Mtb) som med tiden multiplicerar och blir resistent mot läkemedel som sätts in i kroppen för att bekämpa infektioner. Tillståndet kan förekomma i alla åldrar och drivs av en ökning av B i TB-patientens blod som inte drivs av bra immunsvar, en förödande bieffekt av läkemedelsbehandling.

I studien lades intravenöst dasatinib till en 84-årig man som redan fick fullständig remission eller hade över 90% effekt av torkad kombinerad terapi. Alla volontärer utvärderades vid MONASH Universitys translationella forskningsinstitut för att bekräfta effekten av detta läkemedel i arbetet med patienter som hade blivit immunkomprometterade på grund av HIV- eller TB-infektioner. “Den omfattande hudabsorptionen av föreningen så att den kunde levereras till patienter gjorde detta tillvägagångssätt till verklighet”, säger seniorförfattare docent Rita Hursting vid Northern Queensland University i Brisbane, Australien. “Och vi såg en förbättring hos dem som hade tagit oralt dasatinib i 10 år för att uppnå en mätbar fördel.”

Patienter med HIV- och TB-infektion som står inför fördröjda immunsvar på grund av AIDS-relaterade kroniska immunterapifel kan dra nytta av dasatinib, men det har varit förvirring om hur denna förening fungerar. Den afroamerikanska patienten hade inte tagit aktuell dasatinib på en 12-månaders regim igår. Dasatinib är ett intravenöst infusionsläkemedel som ges intravenöst till patienter som genomgår immunsuppressiva läkemedel för att behandla infektionssjukdomar. När någon har en allvarlig infektion med hiv och tuberkulos har de 80% chans att dö i förtid och 20% chans att dö av sjukdomen. Urinen hos alla infekterade människor är infekterad med TB-bakterier. Och som ett resultat är långvarig blodlagring och långvarig urintestning förknippad med dåliga resultat. Eftersom personer med hiv löper högre risk för infektion rekommenderas dasatinib att ge hivpatienter en oral dos adenovirus-01 (IVI-01) behandling 250 mg IV två gånger dagligen. IVI-01 är en videostyrd intravenös infusion av medlet som rekommenderas som första linjens behandling för njurtransplanterade mottagare.

Forskarna testade dasatinilib vid tre andra tillfällen där patienterna fick oralt dasatinib som förstahandsbehandling. Alla patienter ombads att få minst tre till fyra veckors viktökning och ingen deltagare upplevde varaktig viktminskning. Medan i behandlingsgruppen, studiegruppen rapporterade viktökning på mer än 15 kg (24 pounds) och försämring av mental status, humör och balans jämfört med samma grupp av 25 personer i kontrollgruppen. “Det fanns flera patienter som ökade sin vikt med daglig administrering av dasatinilib men behöll dess övre enda slutpunkter”, säger huvudförfattare professor Anur Hellstoe vid Würzburgs universitet. “Vi förväntade oss att den minskade viktökningen i dasatinilib-gruppen skulle ge större förbättring av svaret på immunsystemet under hela 16 veckor. Men de första resultaten var tydliga och signifikanta – och med nattinjektioner resulterade dasatinilib i en betydligt mindre grupp TB-bakterier i blodomloppet jämfört med kontrollgruppen.

Nästa steg i studien är att avgöra om dasatinilib är säkert och effektivt vid behandling av patienter med hiv och tuberkulos under minst 52 veckor enligt Europeiska kommissionens riktlinjer. “Vi fortsätter att genomföra kliniska och translationella prövningar”, säger professor Hursting. Med pågående fokus på säkerhet och effekt av dasatinilib, Det är kanske inte förvånande att substansen har licensierats i andra länder.