Ancestral Arbete

Många gånger idag är sjukdomar kopplade till dem som har gått före, förfäderna. Detta arbete kräver att utövaren reser tillbaka till förfäderna för att läka förfäderna så att klienten kan uppleva en läkning. Ofta finns det energimönster som har etablerats och överförs från generation till generation. Dessa energimönster kan brytas upp av utövaren, vilket resulterar i läkning i nuvarande tid.