Präster

PRÄSTERSKAPSTJÄNSTER Jeanne är en ordinerad Minister för Circle of Sacred Earth, en kyrka baserad på shamaniska metoder och principer. Jeanne kan utföra bröllop, dop och andra andliga ceremonier. Hon kan också utforma ritualer för att hedra livets passager.