Psychopomp Arbete

Den shamaniska utövaren är en helare av både levande och döda. Utövaren kan hjälpa någon som dör för att lära sig att lämna kroppen vid dödsfallet och vart man ska gå efter döden. Det hjälper den döende personen att inte behöva hålla fast vid kroppen, frukta och fördröja döden, och ger dem också en färdplan för vart de ska gå efter döden. Dessutom kan den shamaniska utövaren också hjälpa människor som har dött. Ofta vet människor inte att de har dött. Utövaren kan eskortera den avlidne till ljuset. Genom att göra psykopomparbete kan utövaren också hjälpa oavslutade affärer att lösas mellan den avlidne och deras familj. Detta uppnås genom att föra meddelanden från den avlidne till familjen och från familjen till den avlidne.